• ඇල්වින් පැක් කේටරින් පැකේජ විසඳුම් විශේෂ expert, රටවල් 50 කට වඩා අලෙවි කරන්න
 • export@allwinpack.com
 • Interfolded foil sheet

  එකිනෙකට නැමුණු තීරු පත්රය

  ප්‍රමාණය: K12Y-203 * 273

  Ick ණකම: 0.012 මි.මී.

  පරිගණක / කොටුව: 500

   

   

 • Casserole AA111

  කැසරෝල් AA111

  අයිතමය අංක ASCAS111

  ප්‍රකාරය : කැස්සට බහාලුම්

  ප්‍රමාණය : 75x75x29mm

  ධාරිතාව : 111ml

  Ick ණකම : 0.05 මි.මී.

  ඇසුරුම් කිරීම p 2000pcs / 0.05mmCarton

  Ctn ප්‍රමාණය : 445x405x185mm

 • Casserole AA149

  කැසරෝල් AA149

  අයිතමය අංක ASCAS149

  ප්‍රකාරය : කැස්සට බහාලුම්

  ප්‍රමාණය : 85x75x40mm

  ධාරිතාව : 149ml

  Ick ණකම : 0.054mm

  P 1000pcs / Carton ඇසුරුම් කිරීම

  Ctn ප්‍රමාණය : 395x365x190mm

 • Oval Container AO395

  ඕවල් බහාලුම් AO395

  අයිතමය අංක :OV395

  ප්‍රකාරය : ඕවල් කන්ටේනරය

  ප්‍රමාණය : 215x80x42mm

  ධාරිතාව : 395ml

  Ick ණකම mm 0.07mm

  P 500pcs / Carton ඇසුරුම් කිරීම

  Ctn ප්‍රමාණය : 430x345x235mm

 • Oval Platter AO1750

  ඕවල් තැටිය AO1750

  අයිතමය අංක :OV1750 ප්‍රකාරය val ඕවල් බහාලුම් ප්‍රමාණය : 426x286x30mm ධාරිතාව : 1750ml ick ණකම : 0.099mm ඇසුරුම් : 100pcs / Carton Ctn ප්‍රමාණය : 445x340x300mm

 • 2 14 Lb. Oblong Foil Container AR1080

  2 14 එල්.බී. දිගටි තීරු බහාලුම් AR1080

  අයිතමය අංක :RE1080

  ප්‍රකාරය : සෘජුකෝණාස්රාකාර බහාලුම

  ප්‍රමාණය : 224x164x54mm

  ධාරිතාව 80 1080ML

  Ick ණකම : 0.075mm

  P 500pcs / Carton ඇසුරුම් කිරීම

  Ctn ප්‍රමාණය : 460x315x345mm

 • Square Foil Container AS2020

  චතුරස්රාකාර තීරු බහාලුම් AS2020

  අයිතමය අංක :SQ2020

  ප්‍රකාරය : වර්ග භාජනය

  ප්‍රමාණය : 234x234x47mm

  ධාරිතාව : 2020ml

  Ick ණකම mm 0.08mm

  ඇසුරුම් p 200pcs / පෙට්ටි

  Ctn ප්‍රමාණය : 485x315x250mm

 • Tart Pan RO60

  ටාට් පෑන් RO60

  අයිතමය අංක :RO60

  ප්‍රකාරය : වටකුරු බහාලුම

  ප්‍රමාණය mm 81mmx21mm

  ධාරිතාව m 60 මිලි

  Ick ණකම : 0.055mm

  ඇසුරුම් කිරීම : 5000pcs / Carton

  Ctn ප්‍රමාණය : 485x345x445mm

 • Tart Pan RO115

  ටාට් පෑන් RO115

  අයිතමය අංක :RO115

  ප්‍රකාරය : වටකුරු බහාලුම

  ප්‍රමාණය : 115mmx25mm

  ධාරිතාව : 115ml

  Ick ණකම mm 0.04mm

  P 1000pcs / Carton ඇසුරුම් කිරීම

  Ctn ප්‍රමාණය : 465x240x245mm

 • Household foil roll

  ගෘහස්ථ තීරු රෝල්

  ප්‍රමාණය: J11N-300 * 100M

  Ick ණකම: 0.011 මි.මී.

  රෝල්ස් / සීටීඑන්: 6

 • Rectangular container ARL9600R

  සෘජුකෝණාස්රාකාර බහාලුම් ARL9600R

  අයිතමය අංක :REL9600R

  මාදිලිය RE RE9600R පියන

  ප්‍රමාණය : 540x340x17mm

  ධාරිතාව: /

  Ick ණකම : 0.098mm

  ඇසුරුම් p 50pcs / පෙට්ටි

  Ctn ප්‍රමාණය : 560x140x355mm

 • BBQ pan 1900R

  BBQ pan 1900R

  අයිතමය අංක :BBQ1900R

  ප්‍රකාරය : බාබකියු පෑන්

  ප්‍රමාණය : 342x228x28mm

  ධාරිතාව : 310ml

  Ick ණකම : 0.076mm

  ඇසුරුම් p 200pcs / පෙට්ටි

  Ctn ප්‍රමාණය : 470x345x360mm

123456 ඊළඟ> >> පිටුව 1/20